Meld uitkerings fraude

Welkom op melduitkeringsfraude.nl

Uitkeringsfraude melden

Welkom op de website van Meld uitkerings fraude. De site waar jij anoniem en discreet melding kunt maken van personen die zich mogelijk schuldig maken aan fraude met uitkering. Het plegen van fraude zoals zwart werken of inkomsten niet opgeven is maatschappelijk gezien een ongewenst probleem en leidt tot onterechte betaling van uitkering. Normaal gezien wordt bij de aanvraag van een uitkering al naar de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager gekeken en getoetst wordt of hij of zij in aanmerking komt voor een uitkering. Door er later illegaal bij te gaan werken of klussen, kan dit leiden tot fraude met uitkering. Indien u denkt dat u iemand weet die mogelijk (aantoonbaar) fraude pleegt met zijn of haar uitkering dan kunt u dat melden onder rubriek fraude melden. Deze is er speciaal voor ingericht om fraude zaken te behandelen en kan leiden tot mogelijk vervolg bij constatering fraude uitkering. Het melden kost geen geld, en zal voor u als melder verder ook geen gevolgen hebben.

Een voorbeeld is dat Pietje al ruim 6 maanden een uitkering ontvangt voor ziekte. Echter blijkt dat Pietje actief is op bekende websites waar klussen thuis gedaan kunnen worden. Pietje verteld de uitkeringsinstanatie dat hij moeite heeft met werken of bijv. lichamelijke pijn ervaart maar toch klussen aan weet te nemen waar hij zwart voor betaald krijgt. Een ander voorbeeld is bijv. het verkopen van goederen verkregen via weggeef of ruilhoeken. Wanneer dit op reguliere schaal wordt bedreven kan er sprake zijn van neveninkomsten, wat de uitkeringsinstantie weten moet. Vaak vergeten mensen dit te melden of dat ze er wel degelijk weet van hebben maar het verzwijgen dit op te willen geven. In beide gevallen kan er sprake zijn van fraude met uitkering(en).

Thuiswerk ligt de laatste jaren ook onder de loep bij controleurs. Wanneer men een uitkering geniet, en met thuiswerk bezig zal zijn en daarvoor in ruil betaald te krijgen, begeven zij zich op glad ijs. De meeste bedrijven op internet houden bij welke bedragen en aan wie zij zoal hebben betaald. Een team van fraude-experts kan zulke gegevens opvragen en zien wat er mogelijk is verzwegen met het verdienen van geld met thuiswerk. Hier kan een boete op komen te staan als deze informatie niet gedeeld wordt met de uitkeringsinstantie. Om problemen te voorkomen, is het wijselijker netjes alle inkomsten op te geven aan de uitkeringsinstantie.

Toeslagen fraude melden

Een stijgend probleem is o.a toeslag fraude. De belastingdienst met name maakt het eenvoudig om zaken online te regelen zoals zorg, huur of kind-toeslag. De belastingdienst betaald deze bedragen na aanvraag vaak vooruit op waarop het een definitieve berekening toe kan sturen met of er teveel of te weinig toeslag ontvangen is. Toeslag fraude houdt in dat mensen onterecht (middels illegaal verkregen Digi-d's of persoonsgegevens) toeslagen aanvragen zonder dat ze hier recht op hebben. Het geld wordt vaak verduisterd en diegene moet zulke bedragen uiteindelijk ook terugbetalen. Denk je slachtoffer te zijn van toeslag fraude of ken je iemand in jouw omgeving? Zie dan de pagina fraude melden. Snel & anoniem kunt u uw melding op gebied van fraude plaatsen.

Frauderen vindt steeds vaker plaats

Steeds vaker vindt fraude plaats op gebied van uitkering(en), toeslagen, kinderbijslag of zorgtoeslag, en kunnen opsporingsambtenaren soms de bomen door het bos niet meer zien. Uw melding kan helpen in verbeterde opsporing en zorgen dat mensen op een eerlijke wijze financieele steun ontvangen en hier geen misbruik van maken. Dit kan via onze website en zal uw melding altijd discreet worden verwerkt. Wat wij doen met de informatie vertellen wij u in een lopend onderzoek natuurlijk niet. Dit zou inbreuk zijn op iemands privacy. Als u een melding voor uitkerings fraude wilt plaatsen wees dan zo helder mogelijk in uw verhaal en met eventueele bewijsstelling. Goede cases worden sneller door ons opgepakt. Wij danken u voor uw tijd en moeite die u in bestrijding van uitkeringsfraude steekt.

Ook De Bank Belt u Nooit ivm fraude

Wordt u gebeld door de bank met daarin de dringende boodschap dat iemand fraude probeert te plegen? Weet dat er geen enkele bank in Nederland belt om vervolgens ed toegangscodes of bankpas van u te vragen. Het is een welbekende truuc op waarop de bankrekening vaak leeg getrokken kan worden. Bescherm u zelf tegen fraude en zorg ervoor dat u geen slachtoffer wordt online fraude met bankgegevens. Als u vragen heeft kunt u het beste uw bank even bellen. Dit kan een hoop misverstand doen ophelderen als u ergens mee zit.