Online fraude melden

Online fraude melden

Indien u van mening bent dat iemand zich binnen uw kringen zich schuldig maakt aan het plegen van fraude dan kunt u online een melding maken. Deze zal worden behandeld door een team van fraude specialisten en mogelijk een onderzoek doen instellen. Zodra er een onderzoek loopt is het niet mogelijk om info te verkrijgen met verloop van uw zaak. Discretie met gebruik van deze website is geboden en kunt u aankaarten of u wel of niet mondeling (telefonisch) de zaak toe zou kunnen lichten.

U plaatst melding als:
Uw naam
Email adres
Uw telefoonnummer
Gegevens melding  
Naam / achternaam
Inleiding
Kunt u dit mondeling toelichten?